Încărcare...

Atenție: Pauză de masă între 12:30 și 12:45! Evitați programările în acest interval pentru că vor fi anulate automat!

81
Persoane programate luna trecută

R E G U L A M E N T

 PRIVIND PROGRAMAREA ON-LINE PENTRU DEPUNEREA

CERERII ÎN VEDEREA ELIBERĂRII  ACTULUI  DE IDENTITATE

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Năvodari, cu sediul în  str. Albinelor nr.1, bl.B2, parter,  este competent  să soluționeze cererile de eliberare a actelor de identitate cetăţenilor români care au/îşi stabilesc domiciliul sau reședința în orașul Năvodari și com Corbu.  În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi  pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane, accesul cetăţenilor la ghişeul  de preluare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate, se poate face pe baza programărilor on-line,  pe site-ul oficial al Primăriei orașului Năvodari, la secțiunea Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. ÎNAINTE DE COMPLETAREA PROGRAMĂRII, SOLICITANTUL SE ASIGURĂ CĂ DEŢINE TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII. PROGRAMAREA PENTRU MINOR  ESTE VALABILĂ NUMAI DACĂ LA DATĂ SELECTATĂ A ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI ➢ Programarea online se face prin completarea următoarelor date pe un formular electronic: -dată și ora pentru care doriți programarea- veți  selecta de pe un calendar dată dorită și ora respectivă care vor fi afișate doar dacă sunt disponibile; -nume și prenume, telefon și email. După realizarea programării va fi verificată căsuța de e-mail. La adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare, se va trimite de sistem o confirmare cu dată și ora programării. Este obligatoriu că persoană care depune cererea să prezinte toate documentele necesare eliberării actului de identitate, conform listei de documente afișate.   Acte necesare pentru eliberarea  actului de identitate,  pentru persoanele cu vârsta mai mare de 18 ani Cerere tip – completată cu majuscule  și pix albastru -certificat de naștere –original și copie  -după caz    - certificat de căsătorie- original și copie, și certificat deces( pentru pers. văduve) –copie și original   -certificat divorț (inclusiv convenția privind minorii)/sentință divorț definitivă și irevocabilă - original și copie - certificate naștere minori sub 14 ani Act spațiu- exemplu-contract vânzare-cumpărare, donație, act  partaj, certificat de moștenitor , în cazul construcțiilor noi-autorizația de construire, procesul verbal de recepție finală, nomenclator stradal, după caz,-- în original și copii xerox Taxă 7 lei- plătită la casieria Direcției Economice din incinta liceului Important –în cazul în care solicitantul nu este și titularul actului de spațiu, este necesar consimțământul  găzduitorului, dat în  fața lucrătorului SPCLEP. În situația în care, în contractul de vânzare cumpărare, donație, sunt prevăzute drepturi de habitație viageră ptr. alte persoane, este necesar consimțământul acestora. În cazul contractelor cu drepturi de uzufruct și nudă proprietate, consimțământul este dat de uzufructuar.              Semnăturile se dau în fața lucrătorului SPCLEP!   Acte necesare pentru eliberarea  actului de identitate,  pentru persoanele cu vârsta mai mare de 18 ani Cerere tip – completată cu majuscule  și pix albastru -certificat de naștere –original și copie                                                                                                                                                             -după caz    - certificat de căsătorie- original și copie, și certificat deces( pentru pers. văduve) –copie și original  -certificat divorț (inclusiv convenția privind minorii)/sentință divorț definitivă și irevocabilă - original și copie                                - certificate naștere minori sub 14 ani Act spațiu- exemplu-contract vânzare-cumpărare, donație, act  partaj, certificat de moștenitor , în cazul construcțiilor noi-autorizația de construire, procesul verbal de recepție finală, nomenclator stradal, după caz,-- în original și copii xerox Taxă 7 lei- plătită la casieria Direcției Economice din incinta liceului Important –în cazul în care solicitantul nu este și titularul actului de spațiu, este necesar consimțământul  găzduitorului, dat în fața lucrătorului SPCLEP. În situația în care, în contractul de vânzare cumpărare, donație, sunt prevăzute drepturi de habitație viageră ptr. alte persoane, este necesar consimțământul acestora. În cazul contractelor cu drepturi de uzufruct și nudă proprietate, consimțământul este dat de uzufructuar.              Semnăturile se dau în fața lucrătorului SPCLEP!   Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind preotecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date.